Η Εταιρεία Μ. ΚΑΡΑΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2009 και δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών. Έχουμε επικεντρώσει το επιχειρηματικό μας ενδιαφέρον στον κλάδο της οικοδομής με την ευρύτερη έννοια, προσπαθώντας να ωθήσουμε την δραστηριότητα αυτή, μέσω της συνολικής συμπεριφοράς και παρουσίας μας, σε διαρκώς υψηλότερα επίπεδα ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Προσαρμοζόμαστε με ταχείς ρυθμούς στις ανάγκες τις αγοράς, προσφέροντας νέες ιδέες και πρακτικές, ώστε να καλύπτουμε με τον καταλληλότερο τρόπο τις απαιτήσεις των πελατών μας.
Η Εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες, με συνέπεια και αξιοπιστία και δραστηριοποιείται:
-Στην ολοκληρωτική ανακαίνιση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.
-Στην επί μέρους ανακαίνιση, διαμόρφωση τμημάτων δομημένου χώρου.
-Στην επίβλεψη, παρακολούθηση υλοποίησης μελετών τρίτων.
-Στην εκτέλεση οικοδομικών έργων μικρής ή μεγάλης κλίμακας
-Στον συνολικό σχεδιασμό κτιρίων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.
-Στον επί μέρους σχεδιασμό που αφορά εσωτερικό ή υπαίθριο χώρο.
Είμαστε σε θέση να παρέχουμε υπηρεσίες με πολλές εφαρμογές,(άδειες οικοδομής, εκσκαφές, μπετόν, τοίχοι, δάπεδα, ψευδοροφές, χωρίσματα διαφόρων τύπων, κινητοί τοίχοι, κουφώματα, μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, κλιματιστικά, ποικίλα επιχρίσματα κ.λπ.) Έχουμε την εμπειρία να χειρισθούμε ένα ευρύτατο φάσμα υλικών και τεχνικών και να ικανοποιήσουμε και τον πιο απαιτητικό πελάτη σε ότι αφορά την ποιότητα, το χρόνο αλλά και το κόστος.

Copyright 2011 www.krvs.gr. All rights reserved.

Powered by Selector Connect