Η Εταιρεία Μ. ΚΑΡΑΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. αποτελεί μετεξέλιξη διαφόρων εταιρικών σχημάτων που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της μελέτης, κατασκευής και ανακατασκευής ιδιωτικών έργων και επαγγελματικών χώρων για πάνω από δεκαπέντε χρόνια. Ειδικότερά η εταιρία ασχολείται με την ανακαίνιση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, την επί μέρους ανακαίνιση, διαμόρφωση τμημάτων δομημένου χώρου, την επίβλεψη, παρακολούθηση υλοποίησης μελετών τρίτων, την εκτέλεση οικοδομικών έργων μικρής ή μεγάλης κλίμακας, τον συνολικό σχεδιασμό κτιρίων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και τον επι μέρους σχεδιασμό που αφορά εσωτερικό ή υπαίθριο χώρο.

Τα μέλη της εταιρείας είναι ο Μιχάλης Καραβάς Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ και ο Ιωάννης Καραβάς.
Φιλοσοφία της εταιρείας είναι η αποτελεσματική διαχείριση ενός τεχνικού έργου ώστε να παρέχεται σε όλους τους συναλλασσόμενους μαζί μας το αίσθημα της σοβαρής, ασφαλούς, ταχείας και οικονομικής διεκπεραίωσης η οποία επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση των ικανοτήτων των συνεργατών μας.
Η αξιοπιστία και η συνέπεια που επέδειξαν τα μέλη και οι συνεργάτες των εταιριών αυτών κέρδισαν την εμπιστοσύνη ανθρώπων της αγοράς που τους τίμησαν με την συνεργασία τους.

Copyright 2011 www.krvs.gr. All rights reserved.

Powered by Selector Connect