Η Εταιρεία Μ. ΚΑΡΑΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με στόχο πάντα τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης, αναλαμβάνει την εκτέλεση οικοδομικών έργων μικρής ή μεγάλης κλίμακας.

Copyright 2011 www.krvs.gr. All rights reserved.

Powered by Selector Connect